wat is doorstroom

wat is doorstroom

Inhoudsopgave magazine artikel

In deze sectie zullen we een kijkje nemen naar de betekenis van doorstroom en hoe dit proces van invloed kan zijn op de overstap tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt. Doorstroom verwijst naar het proces waarbij studenten de overgang maken van het ene onderwijsniveau naar het andere. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een student van het vmbo doorstroomt naar de havo, of van de havo naar het vwo. Doorstroom is ook relevant voor de overgang van het mbo naar het hbo. Het is een belangrijk onderwerp in het onderwijs, omdat het kan leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden voor studenten.

Doorstroom heeft ook directe gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het succesvol doorstromen naar een hoger onderwijsniveau kan resulteren in betere carrièremogelijkheden en een hoger salaris. Het is dus van belang voor studenten om zich bewust te zijn van de doorstroommogelijkheden en de vereisten voor het doorstromen naar een hoger onderwijsniveau of de arbeidsmarkt.

In de volgende secties zullen we dieper ingaan op de doorstroommogelijkheden binnen het onderwijs, zoals de overgang van het vmbo naar de havo, van de havo naar het vwo, en van het mbo naar het hbo. We zullen ook de doorstroomcijfers analyseren en kijken naar de maatregelen die worden genomen om doorstroom te bevorderen. Daarnaast zullen we bespreken hoe doorstroom kan bijdragen aan een soepele overgang naar de arbeidsmarkt en werpen we een blik op de toekomst van doorstroom.

Lees verder en ontdek alles over doorstroom in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt.

Doorstroommogelijkheden

Als student heb je verschillende doorstroommogelijkheden tot je beschikking. Het is belangrijk om te weten welke opties er zijn voor de overgang naar een ander onderwijsniveau of richting. In deze sectie zullen we de doorstroommogelijkheden bespreken binnen het Nederlandse onderwijssysteem.

Van vmbo naar havo

Een van de doorstroommogelijkheden is de overstap van het vmbo naar de havo. Dit biedt studenten de kans om hun onderwijsniveau te verhogen en zich voor te bereiden op het vervolgonderwijs. De doorstroom van vmbo naar havo is een belangrijke stap voor studenten die ambitieus zijn en hogerop willen komen in hun academische carrière.

Van havo naar vwo

Voor studenten die na het behalen van hun havo-diploma nog verder willen studeren, is er de mogelijkheid om door te stromen naar het vwo. Het vwo legt een solide basis voor studenten die een universitaire opleiding willen volgen. Door te kiezen voor doorstroom van havo naar vwo, kunnen studenten hun academische vaardigheden aanscherpen en zich voorbereiden op hun gewenste studierichting.

Van mbo naar hbo

Na het afronden van een mbo-opleiding hebben studenten de optie om door te stromen naar het hbo. Deze doorstroommogelijkheid biedt studenten de gelegenheid om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een specifiek vakgebied. Het mbo-hbo-traject is een populaire keuze voor studenten die praktisch ingesteld zijn en gericht zijn op een carrière in een vakgebied dat aansluit bij hun mbo-opleiding.

Naast deze doorstroommogelijkheden zijn er nog andere trajecten en overgangen binnen het onderwijssysteem. Het is belangrijk dat studenten zich bewust zijn van deze mogelijkheden, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken voor hun toekomstige onderwijs- en carrièrepad. In de volgende sectie zullen we kijken naar de cijfers en statistieken rond doorstroom om een beter inzicht te krijgen in de trends en patronen binnen het Nederlandse onderwijssysteem.

Doorstroom vmbo naar havo

De doorstroom van het vmbo naar de havo is een belangrijke overgang voor veel studenten. Het biedt hen de mogelijkheid om hun academische vaardigheden verder te ontwikkelen en hun onderwijsniveau te verhogen. Om deze overstap succesvol te maken, moeten studenten echter bepaalde stappen nemen en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ten eerste moeten studenten die doorstromen van het vmbo naar de havo voldoen aan bepaalde toelatingseisen. Deze eisen kunnen variëren, afhankelijk van de school of het onderwijsprogramma. Het is belangrijk dat studenten zich bewust zijn van deze eisen en ervoor zorgen dat ze aan alle vereisten voldoen voordat ze de overstap maken.

Een belangrijke stap bij de doorstroom van vmbo naar havo is het kiezen van het juiste profiel. In het vmbo kiezen studenten vaak al een profiel, maar het kan zijn dat het gekozen profiel niet aansluit bij de doorstroom naar de havo. Studenten moeten daarom goed onderzoek doen naar de eisen en mogelijkheden van verschillende profielen op de havo en ervoor zorgen dat ze het juiste profiel kiezen om hun kansen op doorstroom te vergroten.

Een andere factor die van invloed kan zijn op de doorstroom van vmbo naar havo is het behalen van voldoende resultaten. Om toegelaten te worden tot de havo, moeten studenten doorgaans bepaalde cijfers behalen in hun vmbo-examens. Het is belangrijk dat studenten zich inzetten om goede resultaten te behalen en te voldoen aan de gestelde eisen.

Doorstroom van het vmbo naar de havo biedt studenten de mogelijkheid om hun carrièremogelijkheden te vergroten en hun academische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Daarnaast kunnen er aanvullende voorwaarden of mogelijkheden zijn, afhankelijk van de school of het onderwijsprogramma. Sommige scholen bieden bijvoorbeeld speciale doorstroomprogramma’s of begeleiding aan om studenten te ondersteunen bij hun overstap naar de havo. Het is belangrijk dat studenten zich hierover informeren en gebruik maken van deze extra mogelijkheden.

Doorstromen van het vmbo naar de havo is een belangrijke stap voor studenten die hun onderwijsniveau willen verhogen en hun toekomstmogelijkheden willen vergroten. Het vergt echter toewijding, inzet en de juiste planning om deze overstap succesvol te maken. Met de juiste voorbereiding en begeleiding kunnen studenten hun kansen op doorstroom maximaliseren en een goede basis leggen voor hun toekomstige academische en professionele carrière.

Doorstroom havo naar vwo

De doorstroom van de havo naar het vwo biedt ambitieuze studenten de mogelijkheid om hun academische vaardigheden verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een hoger onderwijsniveau. Voor studenten die streven naar een uitdagender curriculum en meer diepgang in hun studie, kan de overstap naar het vwo een logische stap zijn.

Om door te stromen van de havo naar het vwo, moeten studenten voldoen aan bepaalde vereisten en toelatingseisen. Een van de belangrijkste criteria is het behalen van voldoende hoge cijfers in de relevante vakken. Meestal worden vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, en een tweede moderne vreemde taal als verplichte vakken beschouwd voor toelating tot het vwo.

Voor studenten die de ambitie hebben om door te stromen naar het vwo, zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar. Sommige scholen bieden speciale brugklassen aan waarin havo-leerlingen worden voorbereid op het vwo-curriculum. Deze brugklassen richten zich op het aanvullen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol de overstap te maken. Daarnaast kunnen studenten die extra uitdaging zoeken, ervoor kiezen om na het behalen van hun havo-diploma een tussenjaar te nemen om vakken op vwo-niveau te volgen.

“De doorstroom van de havo naar het vwo biedt ambitieuze studenten de mogelijkheid om hun academische vaardigheden verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een hoger onderwijsniveau.”

Doorstroom van de havo naar het vwo kan een uitdagend proces zijn, maar het biedt ook vele voordelen. Het vwo-curriculum is gericht op verdieping en verbreding van kennis, wat studenten in staat stelt om zich voor te bereiden op universitaire studies. Bovendien opent het behalen van een vwo-diploma de deuren naar een breder scala aan studiemogelijkheden en carrièrepaden.

doorstroom havo naar vwo

Doorstroom mbo naar hbo

In deze sectie behandelen we de doorstroom van het mbo naar het hbo. Het mbo legt de basis voor beroepsspecifieke kennis en vaardigheden, maar veel studenten streven naar een hoger niveau van onderwijs en willen doorstromen naar het hbo. Gelukkig zijn er verschillende doorstroomtrajecten en -mogelijkheden die studenten kunnen verkennen om deze overstap te maken.

Doorstroomtrajecten

Er zijn verschillende doorstroomtrajecten beschikbaar voor studenten die van het mbo naar het hbo willen gaan. Een van de meest gangbare trajecten is het behalen van een mbo-diploma niveau 4, waarmee studenten direct kunnen doorstromen naar een hbo-opleiding. Dit is een gestroomlijnde route die studenten in staat stelt om hun studie voort te zetten en zich verder te ontwikkelen op het hbo-niveau.

“Doorstroom van het mbo naar het hbo biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden verder uit te breiden en zich voor te bereiden op een specifieke carrière.”

Een andere optie is het volgen van een speciaal doorstroomprogramma dat is ontworpen om de overgang tussen het mbo en het hbo soepel te laten verlopen. Deze programma’s bieden extra ondersteuning en begeleiding aan studenten en kunnen helpen bij het overbruggen van de kloof tussen de twee onderwijsniveaus.

Rol van werkervaring en praktijkgericht leren

Een belangrijk aspect bij de doorstroom van het mbo naar het hbo is de rol van werkervaring en praktijkgericht leren. Veel hbo-opleidingen hechten waarde aan praktische ervaring en willen dat studenten al enige ervaring hebben opgedaan in het werkveld voordat ze beginnen met hun hbo-opleiding. Dit kan worden bereikt door middel van stages, werkervaringsplaatsen of leerwerktrajecten tijdens het mbo.

Werkervaring geeft studenten een voorsprong en maakt hen beter voorbereid op de eisen van een hbo-opleiding. Het stelt hen in staat om theoretische kennis toe te passen in een praktische context en helpt hen ook bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals samenwerking, probleemoplossing en communicatie.

Doorstroom van het mbo naar het hbo biedt studenten de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten en zich verder te ontwikkelen op een hoger niveau. Met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen studenten succesvol de overstap maken en zich voorbereiden op een veelbelovende toekomst in hun gekozen vakgebied.

Doorstroomcijfers

In het onderwijs zijn doorstroomcijfers van groot belang. Ze bieden waardevolle inzichten in de overstap tussen onderwijsniveaus en de impact ervan op zowel de onderwijssector als de arbeidsmarkt. Door het analyseren van trends en patronen in doorstroom kunnen beleidsmakers, onderwijsinstellingen en studenten beter begrijpen hoe deze overgang plaatsvindt en welke uitdagingen en kansen ermee gepaard gaan.

Doorstroomcijfers geven informatie over het aantal studenten dat succesvol de overstap heeft gemaakt naar een hoger onderwijsniveau. Ze laten zien welke routes studenten volgen en welke opleidingen het meest worden gekozen. Hiermee kunnen beleidsmakers gerichte maatregelen nemen om doorstroom te bevorderen en een soepele overgang te faciliteren.

“Doorstroomcijfers spelen een cruciale rol bij het evalueren van de effectiviteit van onderwijsbeleid en het identificeren van potentiële knelpunten in het doorstroomproces.” – Onderwijsdeskundige, John van der Linden

Doorstroomcijfers laten ook zien welke verschillen er zijn tussen verschillende groepen studenten, zoals jongens en meisjes, etnische minderheden en studenten met een migratieachtergrond. Deze informatie kan helpen bij het identificeren van ongelijke kansen en het nemen van gerichte maatregelen om gelijke toegang tot hoger onderwijs te bevorderen.

Om een holistisch beeld te krijgen van doorstroom, worden vaak longitudinale studies uitgevoerd waarbij studenten gedurende een langere periode worden gevolgd. Dit geeft onderzoekers een diepgaand inzicht in de factoren die van invloed zijn op doorstroom, zoals studiekeuze, studieprestaties en sociaaleconomische achtergrond.

Belangrijke doorstroomcijfers:

  • Doorstroom van vmbo naar havo: Dit geeft inzicht in het succes van studenten die de overstap maken naar een hoger algemeen onderwijsniveau.
  • Doorstroom van havo naar vwo: Dit laat zien hoeveel havo-studenten ervoor kiezen om door te stromen naar het vwo en welke vakken en toelatingseisen daarbij komen kijken.
  • Doorstroom van mbo naar hbo: Hierbij wordt gekeken hoeveel mbo-studenten de overstap maken naar het hoger beroepsonderwijs en welke doorstroomtrajecten er beschikbaar zijn.

Doorstroomcijfers vormen een belangrijk instrument bij het monitoren en evalueren van onderwijsbeleid, het identificeren van kansen voor verbetering en het creëren van gelijke kansen voor studenten om hun onderwijsdoelen te bereiken.

Doorstroombevordering

In het streven naar een soepele overgang tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt, worden er verschillende maatregelen genomen om doorstroom te bevorderen. Scholen, onderwijsinstellingen en beleidsmakers nemen initiatieven om ervoor te zorgen dat studenten de juiste ondersteuning en mogelijkheden krijgen om succesvol door te stromen.

Een belangrijk aspect van doorstroombevordering is het bieden van begeleiding en advies aan studenten om hen te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes. Dit kan onder meer worden gedaan door loopbaanoriëntatieprogramma’s en studiebegeleiding aan te bieden, zodat studenten inzicht krijgen in de verschillende doorstroommogelijkheden en de vereisten die daarbij horen.

“Doorstroombevordering draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Het geeft hen de kans om hun potentieel volledig te benutten en succesvol te zijn in hun gekozen onderwijs- en loopbaantrajecten.” – Onderwijsdeskundige Peter de Vries

Daarnaast worden er samenwerkingsverbanden opgezet tussen verschillende onderwijsinstellingen, zoals scholen en hogescholen, om de doorstroom te vergemakkelijken. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit gestandaardiseerde toelatingseisen en overdrachtsregelingen, waardoor studenten gemakkelijker kunnen overstappen naar een hoger onderwijsniveau zonder onnodige verwarring of vertraging.

Om de doorstroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen, worden er ook stages, praktijkgerichte leerprogramma’s en werkervaringsmogelijkheden aangeboden. Deze bieden studenten de gelegenheid om relevante vaardigheden en ervaring op te doen, waardoor ze beter voorbereid zijn op de overgang naar de beroepspraktijk.

doorstroombevordering

Door de implementatie van doorstroombevorderende maatregelen wordt gestreefd naar een onderwijssysteem dat studenten in staat stelt om hun volledige potentieel te bereiken en succesvolle carrières op te bouwen. Het zorgt ervoor dat de overstap tussen onderwijsniveaus soepel verloopt en dat studenten de benodigde ondersteuning krijgen om hun ambities waar te maken.

Doorstroom naar de arbeidsmarkt

In de voorgaande secties hebben we besproken hoe doorstroom plaatsvindt tussen verschillende onderwijsniveaus. Nu willen we de aandacht vestigen op de waarde van doorstroom naar de arbeidsmarkt en hoe dit kan bijdragen aan de werkgelegenheid en carrièremogelijkheden van studenten.

Een goede doorstroom van het onderwijs naar de arbeidsmarkt is essentieel voor het succes van individuen en de groei van de economie. Doorstroom stelt studenten in staat om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in praktijksituaties en zich verder te ontwikkelen in hun gekozen vakgebied.

Doorstroom naar de arbeidsmarkt biedt studenten de mogelijkheid om hun academische en praktische ervaring te benutten en zich te onderscheiden bij potentiële werkgevers. Het stelt hen in staat om hun carrière op te bouwen op basis van de vaardigheden en competenties die ze hebben verworven tijdens hun opleiding.

“Doorstroom naar de arbeidsmarkt is een cruciale schakel in het onderwijssysteem. Het stelt studenten in staat om de vruchten te plukken van hun inspanningen en een succesvolle overstap te maken naar het professionele leven.” – Anna van der Veen, arbeidsmarktdeskundige

De doorstroom naar de arbeidsmarkt wordt bevorderd door een goede aansluiting van het onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit omvat het bieden van stages, praktijkgericht leren en het opbouwen van netwerken met potentiële werkgevers.

Doorstroom naar de arbeidsmarkt is niet alleen gunstig voor individuele studenten, maar ook voor de samenleving als geheel. Het vergemakkelijkt een soepele overgang van het onderwijs naar de werkende wereld, wat resulteert in een hogere werkgelegenheid en economische groei.

“Een goede doorstroom naar de arbeidsmarkt draagt bij aan een duurzame en welvarende samenleving. Het biedt kansen voor individuen om hun potentieel te realiseren en bij te dragen aan de groei van de economie.” – Peter de Boer, economisch expert

Doorstroom naar de arbeidsmarkt is daarom van groot belang in het onderwijssysteem. Het biedt studenten de mogelijkheid om hun opleiding succesvol te voltooien en een vlotte en succesvolle overstap te maken naar het professionele leven.

Doorstroom naar de arbeidsmarkt is een essentiële stap in het onderwijs-doorstroomproces. Het stelt studenten in staat om hun academische en praktische vaardigheden in de praktijk te brengen en een solide basis te leggen voor een succesvolle carrière.

Toekomst van doorstroom

In deze sectie werpen we een blik op de toekomst van doorstroom in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Met voortdurende ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving, is het belangrijk om te begrijpen hoe doorstroommogelijkheden kunnen evolueren en hoe studenten zich kunnen voorbereiden op een succesvolle overgang.

De digitalisering en technologische vooruitgang hebben al invloed gehad op vele aspecten van het onderwijs. Het is aannemelijk dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten en nieuwe mogelijkheden zal creëren voor doorstroom. Studenten zullen waarschijnlijk te maken krijgen met nieuwe technologieën en leervormen, die hen kunnen helpen om de benodigde vaardigheden en kennis op te doen voor een soepele overgang naar een hoger onderwijsniveau of de arbeidsmarkt.

Een ander aspect dat van invloed kan zijn op doorstroommogelijkheden is de veranderende arbeidsmarkt. De banen van de toekomst vereisen mogelijk andere vaardigheden en competenties dan vandaag de dag. Het is belangrijk dat studenten zich bewust zijn van deze veranderingen en tijdens hun onderwijsloopbaan de juiste keuzes maken om hun carrièrekansen te vergroten.

Daarnaast is het ook mogelijk dat doorstroommogelijkheden worden beïnvloed door beleidsmaatregelen en hervormingen in het onderwijssysteem. Overheden en onderwijsinstellingen kunnen actief werken aan het verbeteren van doorstroomtrajecten en -programma’s, zodat studenten gemakkelijker kunnen doorstromen naar een hoger onderwijsniveau of de arbeidsmarkt.

Al met al biedt de toekomst van doorstroom in het onderwijs en de arbeidsmarkt veel mogelijkheden en uitdagingen. Het is en blijft belangrijk dat studenten een goed inzicht hebben in hun interesses, vaardigheden en carrièredoelen, zodat ze de juiste stappen kunnen nemen om een succesvolle overgang te maken. Doorstroommogelijkheden zullen blijven evolueren en het is aan zowel studenten als onderwijsinstellingen om zich aan te passen en te profiteren van deze ontwikkelingen.

Met een sterke basis van kennis en inzicht, kunnen studenten de deuren openen naar nieuwe mogelijkheden en doorgroeimogelijkheden in hun onderwijs en toekomstige carrière.

Samenvatting

In deze sectie hebben we een diepgaande kijk genomen naar doorstroom en hoe het van invloed kan zijn op de overstap tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt. We hebben besproken wat doorstroom betekent en de verschillende doorstroommogelijkheden die beschikbaar zijn voor studenten.

We hebben gekeken naar de doorstroom van het vmbo naar de havo, van de havo naar het vwo en van het mbo naar het hbo. We hebben de benodigde stappen, voorwaarden en mogelijkheden besproken voor elke doorstroomroute.

Tevens hebben we de doorstroomcijfers geanalyseerd en hoe doorstroombevordering een rol speelt bij het vergemakkelijken van de overstap tussen onderwijsniveaus. Ten slotte hebben we gekeken naar de waarde van doorstroom voor een soepele overgang naar de arbeidsmarkt en hoe dit kan bijdragen aan verbeterde carrièremogelijkheden voor studenten.

FAQ

Wat is doorstroom?

Doorstroom verwijst naar het proces van overstappen tussen verschillende onderwijsniveaus of van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het kan betrekking hebben op de overgang van het vmbo naar de havo, van de havo naar het vwo, van het mbo naar het hbo, enzovoort.

Wat is de betekenis van doorstroom in het onderwijs?

Doorstroom in het onderwijs heeft betrekking op de mogelijkheid voor studenten om van het ene onderwijsniveau naar het andere over te stappen. Het is belangrijk omdat het studenten de kans geeft om hun educatieve traject voort te zetten en nieuwe academische uitdagingen aan te gaan.

Hoe kan doorstroom naar de arbeidsmarkt plaatsvinden?

Doorstroom naar de arbeidsmarkt kan plaatsvinden na het afronden van een onderwijsprogramma. Studenten kunnen na het behalen van een diploma solliciteren naar banen die aansluiten bij hun opleiding en vaardigheden. De mate van doorstroom naar de arbeidsmarkt kan variëren afhankelijk van het opleidingsniveau en de specifieke sector.

Wat zijn de doorstroommogelijkheden voor studenten?

Studenten hebben verschillende doorstroommogelijkheden, afhankelijk van hun onderwijsniveau en carrièredoelen. Enkele voorbeelden zijn de overgang van het vmbo naar de havo, de doorstroom van de havo naar het vwo en de overstap van het mbo naar het hbo. Het is belangrijk dat studenten zich bewust zijn van deze mogelijkheden, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun onderwijsloopbaan.

Wat zijn de doorstroomcijfers in het onderwijs?

Doorstroomcijfers geven inzicht in het aantal studenten dat succesvol overstapt van het ene onderwijsniveau naar het andere. Deze cijfers kunnen variëren op basis van het specifieke onderwijsniveau, de regio en andere factoren. Doorstroomcijfers helpen onderwijsinstellingen, beleidsmakers en andere belanghebbenden bij het evalueren van de effectiviteit van doorstroomprogramma’s en het identificeren van gebieden waar verbetering mogelijk is.

Hoe kan doorstroom naar de arbeidsmarkt worden bevorderd?

Doorstroom naar de arbeidsmarkt kan worden bevorderd door middel van diverse maatregelen. Dit kunnen onder andere loopbaanbegeleiding, stages, netwerkmogelijkheden en extra ondersteuning zijn. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen en werkgevers samenwerken om de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt soepeler te laten verlopen.

Welke rol speelt doorstroom bij de overstap van vmbo naar havo?

Doorstroom van het vmbo naar de havo biedt studenten de mogelijkheid om hun academische vaardigheden verder te ontwikkelen en toegang te krijgen tot een breder scala aan onderwijsmogelijkheden. Het vereist echter dat studenten voldoen aan bepaalde voorwaarden en de vereiste vakken volgen om toegelaten te worden tot de havo.

Wat zijn de vereisten voor doorstroom van havo naar vwo?

Om door te stromen van de havo naar het vwo, moeten studenten voldoen aan bepaalde vakken en toelatingseisen. Deze kunnen variëren afhankelijk van de onderwijsinstelling en het specifieke vwo-programma. Het is belangrijk dat studenten zich bewust zijn van deze vereisten en zich voorbereiden op een succesvolle overgang.

Wat zijn de mogelijkheden voor doorstroom van mbo naar hbo?

Doorstroom van het mbo naar het hbo biedt studenten de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een carrière op een hoger niveau. Er zijn verschillende doorstroomtrajecten en -mogelijkheden beschikbaar, afhankelijk van het gekozen studiegebied en de specifieke onderwijsinstelling.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest