wat is een regressie test

wat is een regressie test

Inhoudsopgave magazine artikel

Een regressietest is een cruciaal onderdeel van softwareontwikkeling. Het wordt gebruikt om te controleren of de bestaande functionaliteit van software behouden blijft na het uitvoeren van updates of wijzigingen. In deze sectie zullen we de essentie van een regressietest bespreken en uitleggen wat het precies inhoudt.

Het doel van een regressietest is ervoor te zorgen dat software na updates correct blijft werken en geen nieuwe fouten of ongewenst gedrag vertoont. Bij software-updates kan het voorkomen dat bepaalde functionaliteit wordt gewijzigd of toegevoegd, en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen geen invloed hebben op andere delen van de software.

Tijdens een regressietest worden eerdere testcases uitgevoerd om te controleren of de software nog steeds correct reageert op invoer en de verwachte resultaten produceert. Hiermee kunnen ontwikkelaars en testers problemen identificeren die zijn ontstaan als gevolg van de wijzigingen en deze oplossen voordat de software in productie gaat.

De belangrijkste reden om regressietesten uit te voeren is om de kwaliteit van de software te waarborgen. Het voorkomt potentiële fouten en verbetert de betrouwbaarheid en stabiliteit van de software. Daarnaast kunnen regressietesten ook bijdragen aan de efficiëntie van het ontwikkelproces, waardoor onnodige herstelwerkzaamheden en vertragingen worden voorkomen.

In de volgende secties zullen we dieper ingaan op het testproces van een regressietest, de verschillende scenario’s waarbij regressietesten nodig zijn, de voordelen ervan, en enkele populaire regressietesttools.

Het testproces van een regressie test

In deze sectie zullen we het testproces van een regressie test in detail bekijken.

Een regressie test is een proces waarbij software wordt getest om ervoor te zorgen dat bestaande functionaliteit correct blijft werken na wijzigingen of updates. Het testproces van een regressie test kan grofweg worden onderverdeeld in verschillende stappen.

Stap 1: Identificatie van de testscenario’s

Het eerste aspect van het testproces is het identificeren van de relevante testscenario’s. Dit omvat het bepalen welke delen van de software moeten worden getest en welke functionaliteit prioriteit heeft. Het doel is om de testdekking te maximaliseren en ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten van de software worden getest.

Stap 2: Opzetten van testgegevens

Nadat de testscenario’s zijn geïdentificeerd, is het belangrijk om relevante testgegevens op te zetten. Deze testgegevens moeten representatief zijn voor de werkelijke gebruikersomgeving en de verschillende use-cases die kunnen optreden. Het opzetten van de juiste testgegevens is essentieel om realistische resultaten te verkrijgen tijdens het testen.

Stap 3: Testuitvoering

Tijdens de testuitvoering worden de geïdentificeerde testscenario’s uitgevoerd met behulp van de opgezette testgegevens. Deze stap omvat het actief testen van de software om mogelijke regressieproblemen op te sporen. Het is belangrijk om de testresultaten zorgvuldig te documenteren en eventuele geconstateerde regressieproblemen te registreren voor verdere analyse en opvolging.

Stap 4: Analyse van de testresultaten

Na de testuitvoering is het tijd om de testresultaten te analyseren. Dit omvat het controleren van de testresultaten ten opzichte van de verwachte resultaten en het identificeren van eventuele regressieproblemen. Het is belangrijk om deze regressieproblemen te begrijpen en te beoordelen of ze daadwerkelijk een impact hebben op de functionaliteit en kwaliteit van de software.

Stap 5: Opvolging en rapportage

Tot slot is het noodzakelijk om de geconstateerde regressieproblemen op te volgen en te rapporteren. Dit omvat het communiceren van de bevindingen aan het ontwikkelteam, zodat zij deze problemen kunnen onderzoeken en oplossen. Het is belangrijk om een duidelijk rapport op te stellen dat de geconstateerde regressieproblemen en aanbevelingen voor oplossingen bevat.

Het testproces van een regressie test is essentieel om ervoor te zorgen dat software na wijzigingen of updates blijft voldoen aan de verwachtingen en functioneel blijft. Door de stappen van het testproces zorgvuldig te volgen en de testresultaten grondig te analyseren, kunnen regressieproblemen vroegtijdig worden opgespoord en opgelost.

Wanneer regressie testen?

Regressie testen is een cruciaal onderdeel van het softwaretestproces, maar wanneer is het eigenlijk nodig om regressie testen uit te voeren? Laten we eens kijken naar enkele scenario’s waarbij het belangrijk is om regressie testen toe te passen.

 1. Software-updates: Wanneer er updates worden uitgevoerd op software, is het essentieel om regressie testen uit te voeren om ervoor te zorgen dat de wijzigingen geen negatieve invloed hebben op bestaande functionaliteiten.
 2. Nieuwe integraties: Wanneer nieuwe integraties worden toegevoegd aan een bestaand systeem, is het belangrijk om regressie testen uit te voeren om ervoor te zorgen dat alle interacties tussen verschillende componenten correct blijven werken.
 3. Configuratiewijzigingen: Als er wijzigingen worden aangebracht in de configuratie van een systeem, moeten regressie testen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de gewenste instellingen correct worden toegepast en dat bestaande functionaliteiten niet worden aangetast.
 4. Herstelpatches: Als er herstelpatches worden geïmplementeerd om bugs of beveiligingsproblemen op te lossen, is het van vitaal belang om regressie testen uit te voeren om er zeker van te zijn dat de fixes geen nieuwe problemen veroorzaken of bestaande functionaliteiten verbreken.

Door regressie testen uit te voeren in deze situaties kunnen potentiële problemen die voortkomen uit veranderingen in software- of systeemomgevingen worden geïdentificeerd en opgelost voordat ze invloed hebben op de gebruikerservaring.

Regressie testen is een noodzakelijk onderdeel van het softwaretestproces om de stabiliteit en betrouwbaarheid van software te waarborgen na wijzigingen of updates. Het helpt bij het identificeren van functionele en niet-functionele problemen die kunnen optreden en maakt het mogelijk om tijdig correctieve maatregelen te nemen. – Senior Software Testing Engineer bij ABC Company.

Door regressie testen toe te passen in de juiste situaties, kunnen ontwikkelteams de kwaliteit van hun software verbeteren en gebruikers een naadloze en foutloze ervaring bieden.

wanneer regressie testen

Voordelen van een regressietest

Een regressietest is een essentieel onderdeel van softwaretesting na updates en kan aanzienlijke voordelen bieden voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van software. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van een regressietest:

 1. Ontdekken van regressiefouten: Een regressietest helpt bij het detecteren van eventuele fouten of defects die optreden na nieuwe software-updates. Het stelt ontwikkelaars en testers in staat om eventuele regressiefouten tijdig op te sporen en te verhelpen, waardoor de software stabiel blijft.
 2. Behoud van functionaliteit: Met een regressietest wordt de functionaliteit van de software behouden. Het testproces garandeert dat bestaande functies en features correct blijven werken na wijzigingen in de software. Op deze manier wordt de gebruikerservaring verbeterd en blijft de software consistent.
 3. Afdekken van edge cases: Bij het uitvoeren van een regressietest worden verschillende testscenario’s en edge cases meegenomen. Dit zorgt ervoor dat de software ook onder diverse situaties en omstandigheden correct functioneert. Het minimaliseert de kans op problemen en verhoogt de betrouwbaarheid.
 4. Vertrouwen opbouwen: Door middel van een regressietest kan het vertrouwen in de software worden opgebouwd. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat de software consistent en betrouwbaar blijft, zelfs na updates. Dit versterkt de reputatie van het softwareproduct en bevordert tevreden gebruikers.
 5. Kostenbesparing: Het tijdig ontdekken en verhelpen van regressiefouten kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren op lange termijn. Door problemen vroegtijdig aan te pakken, worden eventuele schade of verlies van inkomsten voorkomen. Daarnaast is het sneller oplossen van fouten over het algemeen kostenefficiënter.

Een regressietest biedt dus diverse voordelen voor zowel ontwikkelaars als gebruikers. Het waarborgt de kwaliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid van software na updates. Door regelmatig regressietesten uit te voeren, kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt, waardoor de software consistent presteert en het vertrouwen van gebruikers behouden blijft.

Regressie testtools

In deze sectie zullen we enkele populaire regressie testtools bespreken. Regressie testtools zijn softwareprogramma’s die speciaal zijn ontworpen om regressie testen uit te voeren en te automatiseren. Deze tools kunnen helpen bij het identificeren en oplossen van regressieproblemen tijdens het testproces.

Een van de bekendste regressie testtools is Selenium. Selenium is een open-source testautomatiseringsframework dat wordt gebruikt voor het automatiseren van webapplicaties. Het biedt uitgebreide functionaliteiten voor het uitvoeren van regressie testen op verschillende webbrowsers en platforms.

Een andere veelgebruikte regressie testtool is Appium. Appium is een open-source testautomatiseringsframework dat wordt gebruikt voor het testen van mobiele applicaties op zowel Android- als iOS-platforms. Met Appium kunnen ontwikkelaars regressie testen uitvoeren op verschillende mobiele apparaten en simulatoren.

Een derde regressie testtool die we zullen bespreken is JUnit. JUnit is een testframework voor Java-programma’s en wordt veel gebruikt voor het uitvoeren van regressie testen in Java-gebaseerde projecten. Het biedt een krachtige set van functies en een eenvoudige manier om testcases te schrijven en uit te voeren.

Naast deze tools zijn er nog tal van andere regressie testtools beschikbaar, zoals TestNG, Cucumber, Cypress, en meer. Het kiezen van de juiste regressie testtool hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het project, de programmeertaal en het budget.

Regressie testtools

Regressie testtools spelen een essentiële rol bij het efficiënt uitvoeren van regressie testen. Ze helpen bij het versnellen van het testproces, het verminderen van handmatige inspanningen en het waarborgen van de kwaliteit van de software. Door gebruik te maken van deze tools kunnen ontwikkelaars en testers de productiviteit verhogen en fouten in de software sneller opsporen en oplossen.

Uitleg regressie test

Om het concept van een regressie test volledig te begrijpen, is het belangrijk om de verschillende aspecten en componenten ervan te verkennen. Een regressie test is een specifiek type softwaretest dat wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat bestaande functionaliteiten en prestaties niet worden aangetast na een systeemwijziging, upgrade of bugfix. Het doel van een regressie test is om te controleren of de reeds geteste functionaliteiten nog steeds correct werken na wijzigingen in de software.

Een regressie test kan worden beschouwd als een herhaling van eerder uitgevoerde tests, waarbij de focus ligt op het identificeren van eventuele regressieproblemen. Dit zijn problemen die optreden wanneer eerder werkende functionaliteiten in latere ontwikkelingsstadia stoppen met functioneren zoals bedoeld. Een regressie test helpt bij het detecteren van deze regressieproblemen en stelt ontwikkelaars in staat om de nodige maatregelen te nemen om ze op te lossen.

De belangrijkste aspecten van een regressie test zijn:

 1. Selectie van testcases: Bij het uitvoeren van een regressie test moeten de juiste testcases worden geselecteerd. Dit omvat het identificeren van de functionaliteiten die het meest waarschijnlijk getroffen zullen worden door de wijzigingen in de software en het maken van testcases om deze functionaliteiten te testen.
 2. Testomgeving: Een geschikte testomgeving moet worden opgezet om de regressie test uit te voeren. Dit kan een sandbox-omgeving zijn die is geïsoleerd van de productieomgeving, zodat eventuele problemen geen invloed hebben op de werking van de live software.
 3. Automatisering: Het automatiseren van regressietesten kan de efficiëntie verbeteren en tijdsbesparingen opleveren. Hierbij worden testscripts geschreven die de testcases automatisch uitvoeren en de resultaten vastleggen.
 4. Rapportage en analyse: Na het uitvoeren van de regressie test moeten de resultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd. Dit omvat het identificeren van eventuele regressieproblemen en het prioriteren van de benodigde acties om deze problemen op te lossen.

Voordelen van een regressie test

“Een goed uitgevoerde regressie test kan de stabiliteit en betrouwbaarheid van software vergroten, waardoor gebruikers een probleemloze ervaring hebben.”

Een regressie test biedt verschillende voordelen, waaronder:

 • Identificatie van regressieproblemen: Een regressie test kan helpen bij het snel identificeren van problemen die optreden na een wijziging in de software, zodat deze snel kunnen worden opgelost.
 • Behoud van functionaliteit: Door middel van regressie testen kan de functionaliteit die eerder is getest en werkend is bevonden, behouden blijven, zelfs na software-updates.
 • Verhoogde stabiliteit: Door regelmatig regressie testen uit te voeren, kan de algemene stabiliteit van de software worden verbeterd, waardoor de kans op storingen en fouten wordt geminimaliseerd.
 • Besparingen op tijd en kosten: Door potentiële regressieproblemen vroegtijdig op te sporen, kunnen onnodige kosten en tijd voor het oplossen van complexe problemen worden bespaard.

Een regressie test is een essentieel onderdeel van het softwareontwikkelingsproces en speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van software. Het biedt ontwikkelaars de nodige zekerheid dat bestaande functionaliteiten nog steeds correct werken en nieuwe wijzigingen geen onbedoelde gevolgen hebben.

Wat is een regressietest?

In deze sectie zullen we dieper ingaan op wat een regressietest precies is. Een regressietest is een vorm van softwaretesten die wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat bestaande functionaliteiten van een softwareproduct correct blijven werken na nieuwe updates, wijzigingen of toevoegingen aan de software. Het doel van een regressietest is om eventuele regressiebugs of functionele gebreken te identificeren die kunnen optreden na wijzigingen in de software.

Regressietesten zijn vooral belangrijk bij software-updates, aangezien nieuwe wijzigingen of updates onbedoeld bestaande functionaliteiten kunnen beïnvloeden. Het is van cruciaal belang om regressietesten uit te voeren om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de software behouden blijft en om ervoor te zorgen dat de software blijft voldoen aan de verwachtingen en vereisten van de gebruikers.

Regressietesten verschillen van andere vormen van softwaretesten, zoals functionele testen of unit testen, doordat ze specifiek gericht zijn op het controleren van bestaande functionaliteiten na wijzigingen in de software. Terwijl andere vormen van testen zich richten op het testen van afzonderlijke functies of onderdelen van de software, ligt de focus van een regressietest op het testen van het volledige systeem en het verifiëren van de consistentie en stabiliteit van de software na wijzigingen.

Waarom is een regressietest belangrijk?

Een regressietest is belangrijk omdat het helpt om potentiële bugs en functionele gebreken te identificeren die kunnen optreden na software-updates. Door regressietesten uit te voeren, kunnen softwareontwikkelaars en testers ervoor zorgen dat bestaande functionaliteiten correct blijven werken en dat er geen onverwachte problemen optreden na wijzigingen in de software. Dit draagt bij aan de algehele kwaliteit en betrouwbaarheid van de software.

Daarnaast helpt een regressietest ook om het vertrouwen van gebruikers in de software te behouden. Door ervoor te zorgen dat bestaande functionaliteiten goed blijven functioneren, voorkomt een regressietest dat gebruikers teleurgesteld raken of overstappen op andere software. Het uitvoeren van een regressietest is daarom van groot belang voor softwareontwikkelaars en organisaties om de tevredenheid van gebruikers te waarborgen.

“Een regressietest is van essentieel belang om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software te waarborgen na wijzigingen of updates.”

De essentie van een regressie test

Bij het uitvoeren van software-updates is het van cruciaal belang om de kwaliteit van de software te waarborgen. Een van de belangrijkste tests die hiervoor gebruikt wordt, is de regressie test. Maar wat houdt een regressie test precies in en wat is het doel ervan?

Een regressie test is een type softwaretest dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat bestaande functionaliteiten van een softwareproduct niet worden aangetast door nieuwe wijzigingen of updates. Het is een proces waarbij eerdere functionaliteiten opnieuw worden getest om eventuele regressiefouten te identificeren en te verhelpen.

Het belangrijkste doel van een regressie test is om ervoor te zorgen dat de software na een update nog steeds correct en consistent functioneert. Het helpt bij het opsporen van eventuele bugs, fouten of ongewenste veranderingen die zijn geïntroduceerd door nieuwe updates. Door regressie testen uit te voeren, kunnen ontwikkelaars potentiële problemen identificeren en corrigeren voordat de software wordt vrijgegeven aan gebruikers.

“Een regressie test is essentieel voor kwaliteitsborging en helpt ervoor te zorgen dat software na updates nog steeds naar behoren functioneert.”

Regressie testen zijn vooral nuttig in situaties waarin complexe softwareontwikkeling plaatsvindt. Bij grote softwareprojecten kunnen kleine veranderingen in de code onbedoelde gevolgen hebben voor andere delen van de software. Door regressie testen uit te voeren, kunnen deze onbedoelde gevolgen tijdig worden ontdekt en gecorrigeerd.

Om een regressie test uit te voeren, worden vaak geautomatiseerde testtools gebruikt. Deze tools helpen bij het herhaaldelijk uitvoeren van testcases om consistente resultaten te verkrijgen en efficiënt testwerk te leveren.

 • Voorkomt fouten en problemen na software-updates;
 • Verbetert de softwarekwaliteit;
 • Minimaliseert risico’s voor de gebruikerservaring;
 • Bespaart tijd en kosten door potentiële fouten vroegtijdig te identificeren;
 • Verhoogt het vertrouwen van gebruikers in de software.

Het belang van regressie testen

Regressie testen is een cruciaal onderdeel van het softwaretestproces. Het helpt bij het identificeren van functionele en niet-functionele problemen die kunnen optreden na software-updates. Het doel van regressie testen is om ervoor te zorgen dat de software nog steeds correct en optimaal presteert, zelfs na eventuele wijzigingen.

Functionele problemen kunnen variëren van bugs en fouten in de code tot onverwachte gedragsveranderingen in de software. Deze problemen kunnen de gebruikerservaring negatief beïnvloeden en de efficiëntie van de software verminderen. Door regelmatig regressie testen uit te voeren, kunnen dergelijke problemen worden geïdentificeerd en opgelost voordat ze de gebruikers bereiken.

Niet-functionele problemen omvatten prestatieproblemen, zoals vertragingen in de responstijd van de software of problemen met de schaalbaarheid. Deze problemen kunnen leiden tot frustratie bij gebruikers en kunnen zelfs de bedrijfsvoering beïnvloeden. Regressie testen helpt bij het identificeren van dergelijke problemen, waardoor ze tijdig kunnen worden opgelost en de software soepel kan blijven werken.

Door gebruik te maken van regressie testen kunnen softwareontwikkelaars en -testers ervoor zorgen dat producten van hoge kwaliteit worden geleverd en een betrouwbare gebruikerservaring bieden.

Het belang van regressie testen mag niet worden onderschat. Het uitvoeren van regressie testen is een investering in de verbetering en continuïteit van de software. Het helpt bij het behouden van tevreden klanten, minimaliseert risico’s en bespaart uiteindelijk tijd en kosten.

Regressie testen kan handmatig worden uitgevoerd, maar er zijn ook verschillende regressie testtools beschikbaar die het proces kunnen automatiseren en efficiënter maken. Deze tools helpen bij het snel identificeren van potentiële regressies en bieden een gestructureerde aanpak voor het testen van software-updates.

Door regressie testen op te nemen in het ontwikkelproces, kunnen ontwikkelaars en testers er zeker van zijn dat de software consistent en betrouwbaar blijft werken, zelfs na belangrijke wijzigingen. Het is een waardevolle strategie om de kwaliteit van de software te waarborgen en de tevredenheid van gebruikers te vergroten.

Conclusie

In dit artikel hebben we de essentie van een regressie test besproken. We hebben uitgelegd wat een regressie test is, het doel ervan en waarom het belangrijk is bij software-updates. We hebben het testproces van een regressie test behandeld, inclusief de stappen en de uitvoering ervan. Daarnaast hebben we besproken wanneer het nodig is om regressie testen uit te voeren en welke voordelen dit kan bieden.

Ook hebben we enkele populaire regressie testtools besproken en uitgelegd hoe ze kunnen helpen bij het uitvoeren van regressie testen. We hebben dieper ingegaan op wat een regressietest precies is, de definitie en het doel ervan, en hoe het verschilt van andere vormen van softwaretesten. Verder hebben we de essentie van een regressie test benadrukt en het belang ervan voor kwaliteitsborging besproken.

Al met al is een regressie test een waardevol instrument om functionele en niet-functionele problemen te identificeren die kunnen optreden na software-updates. Het helpt bij het waarborgen van de kwaliteit van de software en zorgt ervoor dat deze optimaal blijft functioneren. Door het uitvoeren van regressie testen kunnen organisaties zeker zijn dat hun software betrouwbaar en gebruiksvriendelijk blijft, wat essentieel is in een steeds veranderend technologisch landschap.

FAQ

Wat is een regressie test?

Een regressie test is een vorm van softwaretesten die wordt uitgevoerd om te controleren of recente wijzigingen in de software geen onbedoelde gevolgen hebben op bestaande functionaliteit. Het heeft als doel om te zorgen dat de software na een update nog steeds correct en probleemloos functioneert.

Wat is het testproces van een regressie test?

Het testproces van een regressie test omvat verschillende stappen. Eerst wordt er een baseline worden gecreëerd, een referentiepunt waarop getest kan worden. Vervolgens worden er testgevallen ontwikkeld op basis van de gewenste functionaliteit. Daarna worden de testgevallen uitgevoerd, waarbij de software wordt getest op eventuele regressies. Tot slot worden de resultaten geanalyseerd en gerapporteerd.

Wanneer regressie testen?

Regressie testen zijn nodig wanneer er nieuwe updates, fixes of wijzigingen worden doorgevoerd in de software. Dit kan zijn nadat nieuwe functionaliteit is toegevoegd, bugs zijn opgelost, of configuratiewijzigingen zijn doorgevoerd. Het doel is om ervoor te zorgen dat bestaande functionaliteit niet wordt aangetast door deze veranderingen.

Wat zijn de voordelen van een regressietest?

Regressietesten bieden verschillende voordelen. Het detecteert eventuele fouten of regressies in de software na een update, waardoor problemen snel kunnen worden geïdentificeerd en opgelost. Het zorgt ervoor dat de functionaliteit en kwaliteit van de software behouden blijven. Daarnaast helpt het ook om het vertrouwen van gebruikers en klanten te behouden.

Welke regressie testtools worden er gebruikt?

Er zijn verschillende regressie testtools beschikbaar om het testproces te ondersteunen. Enkele populaire tools zijn Selenium, Appium, JUnit, TestComplete en Ranorex. Deze tools bieden functionaliteit om testcases te maken, testscripts te automatiseren, de testuitvoering te beheren en testresultaten te analyseren.

Wat houdt een regressie test precies in?

Een regressie test is een testactiviteit die wordt uitgevoerd om te controleren of eerdere functionaliteit na een update nog steeds correct werkt. Het omvat het herhaaldelijk uitvoeren van testgevallen die betrekking hebben op de functionaliteit die mogelijk is beïnvloed door de veranderingen. Hierbij wordt gecontroleerd of er regressies, bugs of fouten optreden.

Wat is een regressietest?

Een regressietest is een test die gericht is op het controleren van de bestaande functionaliteit van een softwareproduct na wijzigingen in de software. Het doel van een regressietest is om eventuele regressies te detecteren, zoals nieuwe bugs of defecten die zijn geïntroduceerd door de wijzigingen, om zo de kwaliteit van de software te waarborgen.

Wat is de essentie van een regressie test?

De essentie van een regressie test is om ervoor te zorgen dat de software na een update nog steeds correct functioneert en dat er geen ongewenste gevolgen zijn voor de bestaande functionaliteit. Het is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging en helpt om problemen en regressies snel te identificeren en op te lossen.

Wat is het belang van regressie testen?

Het belang van regressie testen ligt in het identificeren van functionele en niet-functionele problemen die kunnen optreden na software-updates. Het zorgt ervoor dat de software stabiel blijft en dat eventuele regressies of bugs worden gedetecteerd en opgelost voordat de software wordt vrijgegeven aan gebruikers. Dit verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest