Wat is een septische tank?

Wat is een septische tank

Inhoudsopgave magazine artikel

Een septische tank, ook wel bekend als een septische put, is een essentieel onderdeel van het rioleringsstelsel in België, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Maar wat is een septische tank precies en waarom is het belangrijk? In dit artikel zullen we de functie en het belang van een septische tank bespreken, evenals hoe het onderhoud ervan van cruciaal belang is.

Een septische tank is een ondergrondse tank die wordt gebruikt voor de opslag en verwerking van afvalwater uit huishoudens en bedrijven. Het is ontworpen om organische stoffen af te breken en het water te zuiveren voordat het wordt geloosd in de omgeving. Dit proces vindt plaats dankzij bacteriën die aanwezig zijn in de tank, die de organische stoffen afbreken en bezinken, waardoor het water gezuiverd wordt.

Hoewel een septische tank en een septische put vaak door elkaar worden gebruikt, zijn er enkele verschillen tussen beide. Een septische put is meestal kleiner en wordt alleen gebruikt voor de opvang van afvalwater, terwijl een septische tank een extra compartiment heeft voor de afbraak en bezinking van het afval. Bovendien moet een septische tank regelmatig geleegd worden om verstoppingen en overstromingen te voorkomen.

Een goed functionerende riolering is van cruciaal belang voor een gezonde leefomgeving en het voorkomen van vervuiling. Daarom is het belangrijk om regelmatig onderhoud aan de septische tank uit te voeren en ervoor te zorgen dat deze niet overbelast raakt. Hierbij kan het legen van de septische tank, ook wel bekend als vidange fosse septique, nodig zijn.

In België, of u nu in Waremme, Vlaanderen of Wallonië woont, zijn er professionele loodgieters beschikbaar die gespecialiseerd zijn in het onderhoud en het legen van septische tanks. Zij kunnen u helpen met een veilige en efficiënte vidange fosse septique in uw regio. Door regelmatig onderhoud en het juiste gebruik van uw septische tank kunt u zorgen voor een goed werkend rioleringsstelsel en een schonere leefomgeving.

Werking van een septische tank

Een septische tank is een essentieel onderdeel van het rioleringssysteem. Het speelt een cruciale rol bij het behandelen en verwerken van afvalwater dat vanuit huizen en gebouwen wordt afgevoerd. Maar hoe werkt een septische tank eigenlijk?

De werking van een septische tank berust op een combinatie van biologische en fysische processen. Wanneer het afvalwater de tank binnenkomt, wordt het gescheiden in drie lagen:

 1. De bovenste laag: Dit is de drijvende laag, bestaande uit vet en oliën die lichter zijn dan water. Deze laag vormt een soort “drijvend deksel” dat voorkomt dat geuren ontsnappen.
 2. De middelste laag: Dit is de waterige laag waarin zich de meeste vaste stoffen bevinden. Hier vinden de belangrijkste bacteriële processen plaats die het afvalwater afbreken.
 3. De onderste laag: Dit is de bezinkende laag, waar de zwaardere deeltjes zich verzamelen en geleidelijk naar de bodem van de tank zakken.

De bacteriën in de middelste laag spelen een cruciale rol bij het afbreken van de organische stoffen in het afvalwater. Ze breken de vervuilende stoffen af tot eenvoudigere stoffen, die dan kunnen bezinken of oplossen in het water. Dit proces zorgt ervoor dat het afvalwater gezuiverd wordt voordat het de tank verlaat en het milieu bereikt.

De werking van een septische tank kan worden vergeleken met een mini-waterzuiveringsinstallatie, maar dan op kleine schaal.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de werking van een septische tank afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de grootte van de tank, de samenstelling van het afvalwater en de mate van onderhoud. Regelmatig onderhoud en het laten legen van de tank zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal blijft functioneren.

Door een goed begrip te hebben van de werking van een septische tank, kunnen huiseigenaren en gebouwbeheerders ervoor zorgen dat hun rioleringssysteem efficiënt blijft werken en dat het afvalwater op een verantwoorde manier wordt behandeld. In de volgende sectie zullen we meer ingaan op het onderhoud van een septische tank en hoe u ervoor kunt zorgen dat deze in goede staat blijft.

Onderhoud van een septische tank.

Het regelmatig onderhouden van een septische tank is essentieel om ervoor te zorgen dat deze goed blijft functioneren. Een van de belangrijkste onderhoudstaken is het regelmatig legen van de tank. Hoe vaak een septische tank moet worden geleegd, hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de tank en het aantal mensen in het huishouden.

Over het algemeen wordt aanbevolen om een septische tank eens in de drie tot vijf jaar te laten legen. Het is echter ook raadzaam om regelmatig inspecties uit te voeren om te controleren of de tank vol raakt. Dit kan worden gedaan door een professional, zoals een loodgieter, die de niveaus in de tank kan meten en de conditie kan beoordelen.

Het legen van een septische tank is een taak die het beste kan worden uitgevoerd door een ervaren professional met de juiste apparatuur. Tijdens het legen wordt de opgehoopte slib en vuil verwijderd, zodat de tank weer optimaal kan functioneren.

Naast het legen van de tank zijn er ook andere belangrijke taken die moeten worden uitgevoerd om de septische tank in goede staat te houden:

 • Gebruik alleen biologisch afbreekbaar toiletpapier om verstoppingen te voorkomen.
 • Vermijd het wegspoelen van chemische stoffen, zoals verf, oplosmiddelen en medicijnen, omdat deze het bacteriële evenwicht in de tank kunnen verstoren.
 • Vermijd het overmatig gebruik van water, zoals langdurig douchen of onnodig laten lopen van de kraan. Dit kan leiden tot overbelasting van de septische tank.
 • Houd de afvoeren vrij van vet, olie en andere vaste stoffen die verstoppingen kunnen veroorzaken.

Door regelmatig onderhoud en het opvolgen van deze tips, kunt u de levensduur van uw septische tank verlengen en ervoor zorgen dat uw rioleringssysteem probleemloos blijft functioneren.

onderhoud septische tank

Regelmatig onderhoud van een septische tank is de sleutel tot een goed functionerend rioleringssysteem. Het legen van de tank en het nemen van preventieve maatregelen, zoals het vermijden van schadelijke stoffen en overmatig watergebruik, kunnen problemen voorkomen en de levensduur van de tank verlengen. Vergeet niet om een professional in te schakelen voor het legen van de tank om ervoor te zorgen dat het op de juiste manier gebeurt. Zo kunt u genieten van een gezond en probleemloos rioleringssysteem.

Installatie van een septische tank

Als u van plan bent om een septische tank te installeren, is het belangrijk om de juiste stappen te volgen en rekening te houden met bepaalde vereisten. In dit gedeelte zullen we bespreken hoe een septische tank correct wordt geïnstalleerd en waar u aan moet denken tijdens het proces. We zullen ook informatie geven over eventuele vergunningen of regels die van toepassing kunnen zijn.

Een goede installatie van een septische tank is essentieel voor een goed functionerend rioleringssysteem en om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Het is raadzaam om een professionele loodgieter in te schakelen die ervaring heeft met het installeren van septische tanks. Zij kunnen u helpen bij het bepalen van de juiste grootte en locatie van de tank, evenals bij het volgen van de juiste installatieprocedures.

 1. De eerste stap bij het installeren van een septische tank is het bepalen van de juiste locatie. De tank moet op een veilige afstand van drinkwaterbronnen, zoals putten of bronnen, worden geplaatst. Ook moet de tank toegankelijk zijn voor het onderhoud ervan, dus de locatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
 2. Nadat u de juiste locatie heeft bepaald, moet u een sleuf graven om de tank in te plaatsen. De sleuf moet groot genoeg zijn om de tank volledig te kunnen installeren, met voldoende ruimte voor het aansluiten van de inlaat- en afvoerleidingen.
 3. Zodra de sleuf is gegraven, kunt u de septische tank op zijn plaats zetten. Zorg ervoor dat de tank waterpas staat en stabiel is voordat u verder gaat met de installatie.
 4. Sluit de inlaat- en afvoerleidingen aan op de juiste aansluitpunten op de tank. Zorg ervoor dat de leidingen stevig zijn bevestigd en goed zijn afgedicht om lekkages te voorkomen. Een professionele loodgieter kan u hierbij helpen om ervoor te zorgen dat de leidingen correct zijn aangesloten.
 5. Verbind de septische tank met het rioleringssysteem van uw woning. Dit kan betekenen dat u een nieuwe riolering moet aanleggen of dat u de bestaande riolering moet aanpassen. Een loodgieter kan u helpen bij dit proces en ervoor zorgen dat de verbinding correct wordt gemaakt.
 6. Controleer de installatie zorgvuldig voordat u de sleuf gaat terugvullen. Controleer op eventuele lekkages, verstoppingen of andere problemen die opgelost moeten worden voordat u de tank in gebruik neemt.
 7. Na het controleren van de installatie kunt u de sleuf weer vullen met grond. Zorg ervoor dat de grond stevig wordt aangedrukt rondom de tank om stabiliteit te garanderen.

Door de installatie van uw septische tank over te laten aan een professional, kunt u er zeker van zijn dat het proces correct wordt uitgevoerd en dat uw septische tank optimaal zal functioneren. Vergeet niet om eventuele vergunningen of regelgeving te controleren en te volgen die van toepassing kunnen zijn op uw specifieke locatie.

Kosten van een septische tank

In dit gedeelte gaan we dieper in op de kosten van het installeren en onderhouden van een septische tank. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke kosten van een septische tank. Hieronder bespreken we enkele van deze factoren:

Grootte van de tank

De grootte van de septische tank speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de kosten. Over het algemeen geldt dat hoe groter de tank, hoe hoger de kosten zullen zijn. Het is belangrijk om de juiste grootte te kiezen op basis van het verwachte waterverbruik en het aantal inwoners. Een te kleine tank kan leiden tot frequente lediging, terwijl een te grote tank onnodige kosten met zich meebrengt.

Type materiaal

Het type materiaal waaruit de septische tank is gemaakt, kan ook van invloed zijn op de kosten. Er zijn verschillende opties beschikbaar, zoals betonnen tanks, kunststof tanks en glasvezelversterkte tanks. Elk materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen, en de prijzen kunnen variëren. Het is belangrijk om een materiaal te kiezen dat duurzaam en geschikt is voor uw specifieke behoeften.

Locatie

De locatie waar de septische tank wordt geïnstalleerd, kan ook de kosten beïnvloeden. De toegankelijkheid van de locatie, de afstand tot het waternetwerk en eventuele graafwerkzaamheden kunnen extra kosten met zich meebrengen. Het is raadzaam om vooraf de locatie zorgvuldig te laten inspecteren en een offerte op maat te krijgen.

Bij het budgetteren van een septische tankproject is het belangrijk om rekening te houden met de bovengenoemde factoren. Het kan ook verstandig zijn om offertes van verschillende professionals te vergelijken en advies in te winnen bij ervaren installateurs. Op deze manier kunt u een weloverwogen beslissing nemen en de kosten nauwkeurig plannen.

Voordelen van een septische tank

Een septische tank biedt verschillende voordelen voor de gebruiker. Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste voordelen:

Milieuvriendelijk

Een septische tank is een milieuvriendelijke optie voor afvalwaterbehandeling. Het systeem maakt gebruik van natuurlijke processen om het afvalwater af te breken en te filteren, zonder dat er chemische stoffen of elektriciteit nodig zijn. Dit draagt bij aan het behoud van een gezond en duurzaam milieu.

Kostenbesparingen op lange termijn

Een goed onderhouden septische tank kan op de lange termijn kostenbesparingen opleveren. Door regelmatig onderhoud en tijdige lediging van de tank kunnen dure reparaties en vervangingen worden voorkomen. Bovendien kan het gebruik van een septische tank leiden tot lagere waterrekeningen, omdat er minder water naar de riolering wordt gestuurd.

Efficiënte behandeling van afvalwater

Een septische tank behandelt het afvalwater op een efficiënte manier. Het systeem scheidt de vaste stoffen van het water door middel van bezinking en bacteriële afbraak. Hierdoor wordt het water gezuiverd en kunnen schadelijke stoffen worden verwijderd voordat het in het grondwater terechtkomt.

septische tank voordelen

Verbeterde waterkwaliteit

Door het gebruik van een septische tank kan de waterkwaliteit worden verbeterd. Het afvalwater wordt op een veilige manier behandeld, waardoor verontreiniging van het grondwater en oppervlaktewater wordt voorkomen. Dit draagt bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Reductie van nadelige effecten op het rioleringssysteem

Met een septische tank kunnen nadelige effecten op het rioleringssysteem worden verminderd. Doordat het afvalwater lokaal wordt behandeld en gezuiverd, wordt de belasting van het openbare rioleringssysteem verminderd. Hierdoor kunnen problemen zoals verstoppingen en overstromingen worden voorkomen.

Nadelen van een septische tank

Een septische tank biedt verschillende voordelen, maar het is ook belangrijk om rekening te houden met de mogelijke nadelen die ermee gepaard gaan. In dit gedeelte zullen we enkele van deze nadelen bespreken, zodat u een volledig beeld krijgt van wat een septische tank met zich mee kan brengen.

Mogelijke geurproblemen

Een van de nadelen van een septische tank is het potentieel voor geurproblemen. Het afvalwater dat zich in de tank bevindt, kan soms een onaangename geur verspreiden, vooral als de tank niet goed wordt onderhouden of als er problemen zijn met het ventilatiesysteem. Het is belangrijk om te weten dat deze geurproblemen niet altijd optreden, maar het is iets om rekening mee te houden.

Beperkingen bij het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen

Een ander nadeel van een septische tank is dat het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen beperkt kan zijn. Sommige chemicaliën en reinigingsproducten kunnen de bacteriën doden die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van organische stoffen in de tank. Het is dus belangrijk om voorzichtig te zijn met het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen en te kiezen voor milieuvriendelijkere alternatieven.

Noodzaak van regelmatig onderhoud

Een septische tank vereist regelmatig onderhoud om optimaal te blijven functioneren. Het legen van de tank en het controleren van de staat van de onderdelen zijn essentiële taken die moeten worden uitgevoerd. Dit kan extra tijd, moeite en kosten met zich meebrengen, vooral als er zich problemen voordoen die gerepareerd moeten worden. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het overwegen van een septische tank.

Hoewel een septische tank zijn nadelen heeft, kunnen deze worden geminimaliseerd of opgelost met de juiste onderhoudsmaatregelen en bewust gebruik van schoonmaakmiddelen. Het is belangrijk om de mogelijke nadelen af te wegen tegen de voordelen en uw specifieke situatie te overwegen voordat u besluit een septische tank te installeren.

Het belang van een goed functionerende septische tank

Een goed functionerende septische tank is essentieel voor een gezonde leefomgeving en een goed werkend rioleringssysteem. Het is belangrijk om regelmatig onderhoud uit te laten voeren en indien nodig een professionele loodgieter in te schakelen om eventuele problemen tijdig op te lossen.

Door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren, kunt u ervoor zorgen dat uw septische tank optimaal blijft functioneren. Een loodgieter kan de tank controleren op mogelijke verstoppingen of andere problemen, en indien nodig riool ontstoppen. Dit voorkomt dat afvalwater niet goed wordt afgebroken en kan leiden tot vervuiling van uw omgeving.

Daarnaast is het belangrijk om verstoppingen en andere rioolgerelateerde problemen te voorkomen. Een professionele loodgieter kan advies geven over het juiste gebruik van uw rioleringssysteem en het voorkomen van verstoppingen. Door bijvoorbeeld geen vet, olie of andere niet-afbreekbare stoffen door de gootsteen te spoelen, kunt u veel problemen voorkomen.

Kortom, het is van groot belang om te zorgen voor een goed functionerende septische tank. Door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren en een professionele loodgieter in te schakelen wanneer dat nodig is, kunt u problemen voorkomen en zorgen voor een gezonde leefomgeving en een goed werkend rioleringssysteem.

FAQ

Wat is een septische tank?

Een septische tank is een ondergrondse tank die wordt gebruikt om afvalwater te behandelen en op te slaan. Het is een essentieel onderdeel van het rioleringssysteem en helpt bij het afbreken en bezinken van organische stoffen voordat het gezuiverde water terug in de bodem wordt geloosd.

Wat is het verschil tussen een septische tank en een septische put?

Het verschil tussen een septische tank en een septische put zit in de manier waarop ze werken. Een septische tank behandelt afvalwater door middel van een afbraak- en bezinkingsproces, terwijl een septische put het afvalwater alleen opvangt en tijdelijk opslaat voordat het elders wordt afgevoerd of behandeld.

Hoe werkt een septische tank?

Een septische tank werkt door middel van een natuurlijk afbraak- en bezinkingsproces. Wanneer afvalwater de tank binnenkomt, worden vaste stoffen afgebroken door bacteriën en andere micro-organismen. Na verloop van tijd bezinken deze deeltjes naar de bodem van de tank, terwijl het gezuiverde water naar buiten stroomt.

Hoe vaak moet een septische tank worden geleegd?

De frequentie van het legen van een septische tank hangt af van het gebruik en de grootte van de tank. Over het algemeen wordt aanbevolen om de tank eens in de drie tot vijf jaar te legen om te voorkomen dat de vaste stoffen zich ophopen en het systeem verstopt raakt.

Hoe wordt een septische tank geïnstalleerd?

Het installatieproces van een septische tank begint met het graven van een kuil waarin de tank wordt geplaatst. Vervolgens wordt de tank op de juiste wijze aangesloten op de inkomende en uitgaande leidingen. Na de installatie wordt de kuil weer opgevuld en het systeem getest op lekkages en goede werking.

Wat zijn de kosten van een septische tank?

De kosten van een septische tank variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de tank, het materiaal dat wordt gebruikt en de locatie van de installatie. Gemiddeld kunnen de kosten variëren van enkele duizenden euro’s tot tienduizenden euro’s.

Wat zijn de voordelen van een septische tank?

Enkele voordelen van een septische tank zijn onder andere de efficiënte behandeling van afvalwater, kostenbesparingen op lange termijn en een lagere belasting van het rioleringssysteem. Daarnaast draagt een septische tank bij aan een betere waterkwaliteit en een kleinere impact op het milieu.

Zijn er nadelen verbonden aan een septische tank?

Hoewel een septische tank veel voordelen heeft, zijn er ook enkele nadelen. Deze kunnen geurproblemen omvatten, beperkingen bij het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen en de noodzaak van regelmatig onderhoud en lediging van de tank.

Waarom is een goed functionerende septische tank belangrijk?

Een goed functionerende septische tank is van vitaal belang voor een gezond rioleringssysteem en een schone leefomgeving. Regelmatig onderhoud en het tijdig oplossen van eventuele problemen voorkomen verstoppingen en andere rioolgerelateerde problemen die kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s en dure reparaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest