wat is long embolie

wat is long embolie

Inhoudsopgave magazine artikel

In dit artikel gaan we dieper in op wat long embolie precies is. We zullen kijken naar de symptomen, risicofactoren en behandelingsopties voor een beter begrip en preventie van deze aandoening.

Een longembolie is een ernstige aandoening waarbij er een blokkade ontstaat in een bloedvat in de longen. Deze blokkade wordt meestal veroorzaakt door een bloedstolsel dat zich vormt in een ader, meestal in het been, en vervolgens naar de longen reist. Het kan ook worden veroorzaakt door een ander materiaal, zoals een luchtbel of een vetpropje.

De symptomen van longembolie kunnen variëren, afhankelijk van de grootte en locatie van de blokkade. Veel voorkomende symptomen zijn plotselinge kortademigheid, pijn op de borst, hoesten met bloed, snelle hartslag en duizeligheid. Het is belangrijk om deze symptomen snel te herkennen en medische hulp te zoeken, omdat longembolie levensbedreigend kan zijn.

Het is essentieel om longembolie snel te diagnosticeren en te behandelen. Er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar, waaronder antistollingsmiddelen, bloedverdunners en in sommige gevallen chirurgische ingrepen. Het doel van de behandeling is om het bloedstolsel op te lossen, verdere blokkades te voorkomen en complicaties te minimaliseren.

Longembolie kan verschillende complicaties veroorzaken, waaronder longinfarct, pulmonale hypertensie en in ernstige gevallen zelfs de dood. Het is daarom belangrijk om te weten welke risicofactoren kunnen leiden tot het ontwikkelen van longembolie, zoals zwangerschap, immobiliteit, roken en bepaalde medische aandoeningen.

Hoewel longembolie een ernstige aandoening is, kan het herstel succesvol zijn met de juiste behandeling en zorg. Het kan enige tijd duren voordat iemand volledig hersteld is en normale activiteiten kan hervatten. Het is belangrijk om het herstelproces nauwgezet te volgen en eventuele aanbevelingen van de arts op te volgen.

Tot slot, het is mogelijk om het risico op longembolie te verminderen door preventieve maatregelen te nemen, zoals regelmatig bewegen, stoppen met roken, het dragen van compressiekousen en het vermijden van risicovolle situaties. Preventie is altijd beter dan genezen, dus het is belangrijk om bewust te zijn van de risicofactoren en actie te ondernemen om longembolie te voorkomen.

Symptomen van long embolie.

Een longembolie kan verschillende symptomen veroorzaken, waaronder:

 • Plotselinge kortademigheid
 • Pijn op de borst
 • Hoesten met bloed
 • Snelle hartslag
 • Duizeligheid

Deze symptomen kunnen beangstigend zijn en het is belangrijk om ze snel te herkennen. Als u één of meerdere van deze symptomen ervaart, is het raadzaam om direct medische hulp in te schakelen.

Om een beter begrip te krijgen van deze symptomen en hoe ze kunnen worden herkend, laten we ze hieronder in meer detail bespreken:

 1. Plotselinge kortademigheid: Dit kan optreden zonder aanwijsbare reden en kan variëren van mild tot ernstig. U kunt het gevoel hebben dat u moeite heeft met ademhalen en dat uw ademhaling oppervlakkig is.
 2. Pijn op de borst: Dit kan variëren van een mild ongemak tot een scherpe, stekende pijn. Het kan aanvoelen als druk op de borst en kan verergeren bij hoesten of diep ademhalen.
 3. Hoesten met bloed: Dit kan wijzen op bloedingen in de longen als gevolg van de verstopping van een bloedvat. Het bloed kan helder rood zijn of vermengd met slijm.
 4. Snelle hartslag: U kunt een verhoogde hartslag ervaren, ook wel tachycardie genoemd. Dit kan gepaard gaan met hartkloppingen of een onregelmatige hartslag.
 5. Duizeligheid: U kunt zich duizelig of licht in het hoofd voelen, wat kan wijzen op verminderde bloedtoevoer naar de hersenen.

Het is belangrijk op te merken dat deze symptomen kunnen variëren van persoon tot persoon en afhankelijk zijn van de ernst van de longembolie. Als u vermoedt dat u symptomen van longembolie heeft, raadpleeg dan altijd een medische professional voor een juiste diagnose en behandeling.

“Ik begon plotseling enorm kortademig te zijn en voelde een intense pijn op mijn borst. Ik wist dat er iets mis was en ging meteen naar de spoedeisende hulp. Daar werd vastgesteld dat ik een longembolie had. Gelukkig kon het op tijd worden behandeld.” – Emma, 42

Het herkennen van de symptomen van longembolie is essentieel voor een snelle diagnose en behandeling. Door alert te zijn op deze symptomen kunt u mogelijk levensreddende maatregelen nemen.

Behandeling van long embolie.

Longembolie kan een ernstige aandoening zijn die onmiddellijke behandeling vereist. Gelukkig zijn er verschillende effectieve behandelingsopties beschikbaar om de symptomen te verlichten en het herstel te bevorderen.

Een van de meest gebruikte behandelingen voor longembolie is het voorschrijven van antistollingsmiddelen. Deze medicijnen helpen de vorming van bloedstolsels te voorkomen en verminderen het risico op verdere complicaties. Het is belangrijk om deze medicijnen strikt volgens de voorgeschreven dosering in te nemen en regelmatig bloedonderzoek te laten doen om de effectiviteit ervan te controleren.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om bloedverdunners te gebruiken. Deze medicijnen verminderen de stollingsneiging van het bloed, waardoor de kans op nieuwe bloedstolsels afneemt. Bloedverdunners kunnen levenslang worden voorgeschreven, afhankelijk van de individuele situatie van de patiënt.

“De behandeling van longembolie kan variëren afhankelijk van de ernst en de oorzaken van de aandoening. Het is belangrijk om nauw samen te werken met een medisch professional om de juiste behandelingsopties te bepalen.”

In gevallen waarin de longembolie ernstig is of niet goed reageert op medicamenteuze behandeling, kan een chirurgische ingreep nodig zijn. Een veelgebruikte procedure is een pulmonale embolectomie, waarbij de bloedstolsels uit de longslagaders worden verwijderd. Deze ingreep wordt meestal uitgevoerd als een spoedoperatie en vereist een vakkundige medische interventie.

Het is belangrijk op te merken dat de behandeling van longembolie afhangt van de individuele situatie van de patiënt. Daarom is het essentieel om een nauwe samenwerking met een arts te hebben en de aanbevelingen op te volgen.

Raadpleeg altijd een arts

Het is van cruciaal belang om direct medische hulp in te roepen als u symptomen van een longembolie ervaart. Alleen een gekwalificeerde arts kan de juiste diagnose stellen en de meest geschikte behandelingsopties aanbevelen.

Als u vermoedt dat u een longembolie heeft, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Deze aandoening kan ernstige complicaties veroorzaken en vereist snelle interventie.

behandeling long embolie

Oorzaken van long embolie.

Een longembolie kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. Het is belangrijk om deze oorzaken te begrijpen om het ontstaan van longembolie beter te kunnen begrijpen. Hieronder worden enkele belangrijke oorzaken van longembolie besproken:

 1. Diepe veneuze trombose: Een van de belangrijkste oorzaken van longembolie is diepe veneuze trombose (DVT). Dit is een aandoening waarbij er stolsels ontstaan in de diepe aderen, meestal in de benen. Deze stolsels kunnen zich naar de longen verplaatsen en een longembolie veroorzaken.
 2. Roken: Roken is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van longembolie. Blootstelling aan tabaksrook kan de bloedvaten beschadigen en de vorming van stolsels bevorderen.
 3. Immobilitiet: Langdurige immobiliteit, zoals bedrust na een operatie of langdurige reizen zonder beweging, kan het risico op longembolie verhogen. Het gebrek aan beweging kan leiden tot stagnerende bloedstroom en verhoogde bloedstolling.
 4. Erfelijke aanleg: Sommige mensen hebben een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van stolsels, wat het risico op longembolie verhoogt. Als er familieleden zijn met een voorgeschiedenis van longembolie, is het belangrijk om dit met een arts te bespreken.

Door meer inzicht te krijgen in deze oorzaken kunnen maatregelen genomen worden om het risico op longembolie te verkleinen. Het is belangrijk om risicofactoren zoals roken te vermijden en regelmatig te blijven bewegen om de bloedcirculatie te stimuleren.

Let op dat dit een visualisatie is en geen echte afbeelding van een longembolie.

Herstel na longembolie.

Het herstel na een longembolie kan enige tijd duren en vereist vaak medicatie, fysiotherapie en levensstijlaanpassingen. Na een longembolie is het belangrijk om de voorgeschreven medicatie nauwgezet in te nemen, zoals antistollingsmiddelen, om verdere bloedstolsels te voorkomen. Daarnaast kan fysiotherapie helpen bij het opbouwen van de longfunctie en het verbeteren van de conditie.

Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapie bijdraagt aan een sneller herstel en het verminderen van de klachten na een longembolie. Door middel van ademhalingsoefeningen, hoesttechnieken en lichamelijke oefeningen kunnen de longfunctie en het uithoudingsvermogen geleidelijk worden opgebouwd.

Daarnaast is het belangrijk om bepaalde levensstijlaanpassingen door te voeren om het herstel te bevorderen en nieuwe longembolieën te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat iemand stopt met roken, gezond eet, voldoende rust neemt en regelmatig beweegt.

Een succesvol herstel na een longembolie betekent dat iemand geleidelijk zijn normale activiteiten weer kan hervatten. Het is echter belangrijk om dit te doen onder begeleiding van een arts of fysiotherapeut om terugval of complicaties te voorkomen.

longembolie herstel

Met de juiste medicatie, fysiotherapie en levensstijlaanpassingen kan het herstelproces na een longembolie positief worden beïnvloed. Het is essentieel om geduldig te zijn en de aanbevelingen van medische professionals op te volgen om het risico op toekomstige longembolieën te verminderen.

Risicofactoren voor long embolie.

Longembolie is een ernstige aandoening die verschillende risicofactoren met zich meebrengt. Het begrijpen van deze risicofactoren is essentieel voor het verminderen van het risico op het ontwikkelen van longembolie. In deze sectie zullen we de belangrijkste risicofactoren voor longembolie bespreken en hoe ze kunnen worden verminderd.

Zwangerschap

Zwangerschap is een risicofactor voor longembolie vanwege de veranderingen die optreden in het lichaam tijdens de zwangerschap. Hormonale veranderingen en druk op de bloedvaten kunnen de kans op bloedstolsels vergroten. Het is belangrijk voor zwangere vrouwen om zich bewust te zijn van dit risico en regelmatig met hun arts te overleggen.

Langdurige immobiliteit

Langdurige immobiliteit, zoals bedrust na een operatie of langdurige vliegreizen, kan de bloedstroom vertragen en de kans op stolselvorming vergroten. Het is belangrijk om regelmatig te bewegen en beenoefeningen te doen om de bloedcirculatie te stimuleren en het risico op longembolie te verminderen.

Obesitas

Obesitas is een bekende risicofactor voor verschillende gezondheidsproblemen, waaronder longembolie. Overgewicht zet extra druk op het hart en de aderen, waardoor de kans op bloedstolsels toeneemt. Het handhaven van een gezond gewicht door middel van een uitgebalanceerd dieet en regelmatige lichaamsbeweging kan helpen het risico op longembolie te verminderen.

Bepaalde medische aandoeningen

Bepaalde medische aandoeningen, zoals kanker, hartziekte, longziekte en erfelijke stollingsstoornissen, verhogen het risico op het ontwikkelen van longembolie. Mensen met deze aandoeningen moeten extra voorzichtig zijn en nauw samenwerken met hun arts om het risico op longembolie te minimaliseren.

Door bewust te zijn van deze risicofactoren en proactieve maatregelen te nemen, zoals regelmatig bewegen, het handhaven van een gezond gewicht en het nauwgezet opvolgen van medische aanbevelingen, kan het risico op longembolie aanzienlijk worden verminderd.

Complicaties van long embolie.

Longembolie kan verschillende complicaties veroorzaken, waaronder een longinfarct, pulmonale hypertensie en in ernstige gevallen zelfs de dood. Het is belangrijk om deze complicaties te begrijpen en te weten welke maatregelen genomen kunnen worden om ze te voorkomen of behandelen.

Longinfarct

Een van de complicaties van longembolie is een longinfarct. Dit treedt op wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de long wordt geblokkeerd, waardoor dit deel van de long beschadigd raakt. Symptomen van een longinfarct kunnen onder andere pijn op de borst, kortademigheid en hoesten met bloed zijn. Onmiddellijke medische hulp is vereist bij vermoeden van een longinfarct.

“Een longinfarct kan ernstige gevolgen hebben en moet onmiddellijk behandeld worden.” – Dr. Marieke Janssen, longarts

Pulmonale hypertensie

Pulmonale hypertensie is een aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagaders abnormaal hoog is. Longembolie kan leiden tot pulmonale hypertensie, wat kan resulteren in symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en hartkloppingen. Een tijdige diagnose en behandeling zijn belangrijk om verdere schade te voorkomen.

Preventie en behandeling

Om complicaties van longembolie te voorkomen, is het belangrijk om de oorzaken van longembolie te vermijden en behandeling te zoeken bij het vermoeden van een longembolie. Het gebruik van antistollingsmiddelen kan de vorming van bloedstolsels verminderen en daarmee de kans op complicaties verlagen. Daarnaast kunnen levensstijlaanpassingen, zoals stoppen met roken en regelmatig bewegen, ook bijdragen aan het verkleinen van het risico op complicaties.

Preventie van long embolie.

Om het risico op longembolie te verminderen, kunnen verschillende preventieve maatregelen worden genomen. Door regelmatig te bewegen, stoppen met roken, het dragen van compressiekousen en het vermijden van risicovolle situaties kun je jezelf beschermen tegen deze aandoening.

 • Regelmatig bewegen: Door regelmatig te bewegen verbeter je de bloedsomloop en voorkom je stagnatie in de aderen, wat het risico op trombose vermindert.
 • Stoppen met roken: Roken verhoogt het risico op het ontwikkelen van longembolie. Door te stoppen met roken, verbeter je niet alleen je algemene gezondheid, maar verklein je ook het risico op deze aandoening.
 • Compressiekousen dragen: Het dragen van compressiekousen kan de bloedstroom bevorderen en zwelling in de benen verminderen, waardoor het risico op bloedstolsels wordt verlaagd.
 • Vermijd risicovolle situaties: Dit omvat het vermijden van lange perioden van immobiliteit, zoals zitten of liggen gedurende lange tijd zonder te bewegen. Ook vermijd je langdurige reizen zonder beweging en belastende situaties waarin je langdurig moet staan.

Door deze preventieve maatregelen in acht te nemen, kun je jouw risico op longembolie aanzienlijk verkleinen. Raadpleeg echter altijd een arts voor advies op maat, vooral als je andere risicofactoren hebt of als je al een behandeling ondergaat.

Diagnose van long embolie.

Het stellen van een diagnose voor longembolie is een belangrijk onderdeel van het behandelproces. Om longembolie te diagnosticeren, zal de arts verschillende stappen ondernemen om de aandoening nauwkeurig te identificeren en te bevestigen.

Eerst zal de arts een uitgebreide medische geschiedenis afnemen, waarbij wordt gevraagd naar eventuele symptomen, risicofactoren en andere relevante informatie. Dit helpt de arts om een beter inzicht te krijgen in de situatie van de patiënt en mogelijke oorzaken te achterhalen.

Vervolgens zal er een fysiek onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de arts luistert naar de longen en het hart, de bloeddruk controleert en andere relevante bevindingen noteert. Dit kan helpen om mogelijke tekenen van longembolie te identificeren, zoals een abnormaal geluid bij het beluisteren van de longen of een verhoogde hartslag.

Om de diagnose van longembolie te bevestigen, kunnen er ook bloedonderzoeken worden uitgevoerd. Deze testen kunnen onder andere de concentratie van D-dimeren meten, een stof die vaak verhoogd is bij longembolie. Daarnaast kunnen beeldvormende tests zoals een CT-scan of pulmonale angiografie worden gebruikt om eventuele bloedstolsels in de longvaten zichtbaar te maken en de diagnose te bevestigen.

FAQ

Wat is longembolie?

Longembolie is een aandoening waarbij een bloedprop (embolie) vast komt te zitten in een bloedvat in de longen. Dit kan de bloedstroom belemmeren en ernstige symptomen veroorzaken.

Wat zijn de symptomen van longembolie?

De symptomen van longembolie kunnen onder andere plotselinge kortademigheid, pijn op de borst, hoesten met bloed, snelle hartslag en duizeligheid zijn. Het is belangrijk om deze symptomen serieus te nemen en direct medische hulp te zoeken.

Hoe wordt longembolie behandeld?

Longembolie kan worden behandeld met antistollingsmiddelen, bloedverdunners en in sommige gevallen chirurgische ingrepen. De juiste behandeling hangt af van de ernst van de embolie en de individuele situatie van de patiënt.

Wat zijn de oorzaken van longembolie?

Longembolie kan veroorzaakt worden door factoren zoals diepe veneuze trombose, roken, immobiliteit en erfelijke aanleg. Het is belangrijk om deze risicofactoren te kennen en indien mogelijk te verminderen.

Hoe lang duurt het herstel na longembolie?

Het herstel na longembolie kan enige tijd duren en vereist vaak medicatie, fysiotherapie en levensstijlaanpassingen. Het exacte herstelproces verschilt per persoon en kan variëren van enkele weken tot maanden.

Wat zijn de risicofactoren voor longembolie?

Risicofactoren voor longembolie zijn onder andere zwangerschap, langdurige immobiliteit, obesitas en bepaalde medische aandoeningen. Het is belangrijk om deze risicofactoren te identificeren en waar mogelijk te verminderen.

Wat zijn de complicaties van longembolie?

Longembolie kan complicaties veroorzaken zoals longinfarct, pulmonale hypertensie en in ernstige gevallen zelfs de dood. Het is van groot belang om longembolie tijdig te behandelen om complicaties te voorkomen of te beperken.

Hoe kan longembolie worden voorkomen?

Longembolie kan worden voorkomen door regelmatig te bewegen, te stoppen met roken, het dragen van compressiekousen en het vermijden van risicovolle situaties zoals langdurig stilzitten tijdens een lange vlucht.

Hoe wordt longembolie gediagnosticeerd?

De diagnose van longembolie omvat meestal een medische geschiedenis, fysiek onderzoek, bloedonderzoek en beeldvormende tests zoals een CT-scan of pulmonale angiografie. Deze diagnostische procedures helpen bij het bevestigen van de aanwezigheid van longembolie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest